Politica de ConfidentialitateEnergoform Professional cunoaste importanta datelor d-voastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea,este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal incalitate de persoane vizate (clienti/angajati, potentiali clienti/angajati) incadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal,aplicabile pentru scopurile precizate mai jos.

Energoform Professional administreaza in conditii de siguranta si numaipentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul achizitionariiproduselor/serviciilor noastre si/sau  al  vizitarii site-ului EnergoformProfessional.

1. Scopurile prelucrarii datele dvs. cu caracter personal

Energoform Professional prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

 • In scop contractual, prelucrarea fiind necesara pentru executarea contractului la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, inainte de incheierea unui contract
 • In scop legal, prelucrarea fiind necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului
 • Servicii de relatii cu clientii, informarea clientilor privind produsele/serviciile oferite 
 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

   
2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru executarea contractului la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate,inainte de incheierea unui contract
 • Pentru indeplinirea unei obligatii legale care ii revine Operatorului:

–       nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, sex, data si locul nasterii, seria si numarul cartii de identitate, date bancare.

 • Pentru servicii de relatii cu clientii, informarea clientilor privind produsele/serviciile oferite 

–       nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), voce, obisnuinte/preferinte/comportament.

 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca Energoform Professional sa realizeze activitatile conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Energoform Professional de a va furniza produsele/serviciile sale, informatii, de a raspunde solicitarilor dvs. sau de a realiza orice alte activitati din cele mentionate mai sus.

3. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, Energoform Professional poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

–       partenerilor nostri contractuali, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, inclusiv furnizorilor de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata / bancare sau alte servicii) si entitatilor care asista Energoform Professional in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu Energoform Professional, precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii drepturilor care va sunt recunoscute in baza Regulamentului European (UE) 2016/679).

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal in strainatate

Nu exista situatii de transfer al datelor d-voastra cu caracter personal in/in afara Uniunii Europene.


5.  Drepturi

Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

 • Dreptul de a fi informat- dreptul de a va fi furnizate informatii corecte de procesare, fiind asigurata transparenta in ceea ce priveste modul de utilizare a datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de acces la date- dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele d-voastra, iar in caz afirmativ, dreptul de a avea acces la respectivele date. Energoform Professional isi rezerva dreptul de a percepe o taxa administrativa pentru mai multe solicitari de acces ulterioare, care sunt prezentate in mod clar pentru a provoca daune sau vatamari pentru Energoform Professional.
 • Dreptul la rectificare- dreptul de a fi rectificate, fara intarzieri nejustificate, datele personale inexacte. In cazul in care se depune o cerere de corectare, aceasta va fi insotita de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicita corectarea.
 • Dreptul la stergerea datelor ’’dreptul de a fi uitat’’- dreptul de a va fi sterse datele, fara intarzieri nejustificate, daca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul d-voastra sau daca nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii- dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor- dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator.
 • Dreptul la opozitie- dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri.
 • Contact si suport privind drepturile cu caracter personal

Orice cerere privind exercitarea drepturilor mentionate mai sus va fi transmisa in scris prin:

Totodata, incepand din 25 mai 2018, pentru orice intrebari, cereri sau sesizari, legat de acest subiect, va puteti adresa Responsabilului nostru cu protectia datelor (DPO) prin e-mail la no-reply@energoform.ro .
Un mesaj de posta electronica care solicita exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimtamant in ceea ce priveste prelucrarea datelor d-voastra personale dincolo de ceea ce este necesar pentru solutionarea cererii d-voastra. O astfel de solicitare ar trebui sa indice in mod clar ce drept doriti sa exercitati si motivele, daca acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie sa fie semnata si datata si sa fie insotita de o copie scanata digital a actului d-voastra de identitate valabil, care va dovedeste identitatea.  
Energoform Professional va va informa cu promptitudine despre faptul ca am primit aceasta solicitare. Daca cererea se dovedeste intemeiata, o vom onora in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile de la primirea solicitarii.
In cazul in care considerati ca, legat de acest subiect, un drept al d-voastra v-a fost incalcat, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 • Prevederi speciale legate de minori

Energoform Professional nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. 
Energoform Professional nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. 
De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.
Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere cele de mai sus.

 • Durata prelucrarii datelor 

Datele cu caracter personal va sunt prelucrate pe toata durata contractuala, pana la expirarea obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare.
De asemenea, datele cu caracter personale va sunt prelucrate pana in momentul in care va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea lor si nu exista niciun alt motiv legal care sa ne permita sa continuam prelucrarea datelor personale.

 • Masuri de garantie cu privire la datele cu caracter personal

Garantam pastrarea datelor d-voastra cu caracter personal in siguranta.

Energoform Professional va lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a pastra datele d-voastra personale protejate impotriva accesului neautorizat sau furtului, precum si a pierderii, manipularii sau distrugerii accidentale. Accesul personalului Energoform Professional se va intemeia doar pe necesitatea de a cunoaste si va fi supus unor obligatii stricte de confidentialitate. Cu toate acestea, intelegeti ca siguranta si securitatea sunt obligatii de diligenta care nu pot fi niciodata garantate.

 • Alte informatii

Cand sunteti destinatarul mesajelor provenite de la adrese de e-mail pe subdomeniu ’’@energoform.ro’’ sau raspundeti sau trimiteti mesaje catre adrese de e-mail de pe subdomeniul energoform.ro, trebuie sa fiti constienti de faptul ca atat continutul acestor mesaje, precum si detaliile comunicarii (nume, prenume, functie, e-mail, telefon/datele din semnatura d-voastra electronica, etc) cu Energoform Professional SRL, directorii, angajatii, agentii si reprezentantii sai autorizati pot sa fie impartasite intern cu alte entitati Energoform Professional SRL, directori, angajati, agenti sau reprezentanti autorizati.